Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 11/2009
Prehľadové práce
Prevencia venóvej trombembólie vo všeobecnej chirurgii a pri operačných výkonoch v ortopédii
Anna Remková
Odporúčania pre diagnostiku a liečbu helicobactera pylori
Ivan Bunganič, Daniela Ohlasová
Nové poznatky o tuberkulóze
Ivan Solovič
Homocysteín ako vaskulárny toxín
Kamila Šamudovská, Ľudmila Podracká
Manažment ochorení štítnej žľazy v gravidite a šestonedelí
Jana Kollerová, Juraj Payer
Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
Eva Bojtárová
Kazuistiky
Vývoj chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie po akútnej pľúcnej embólii
Margita Belicová, Iveta Šimková, Pavel Jansa
Význam celiakie ako prekancerózy t-lymfómu asociovaného s enteropatiou u geriatrických pacientov – kazuistika
Peter Kružliak, Eva Čičmancová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 11/2009 podporili firmy: BERLIN CHEMIE, CIECH POLFA, EUROCORD-SLOVAKIA, HARTMANN, RICHTER GEDEON, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by