Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 11/2015
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Osteoporóza pri endokrinopatiách
Juraj Payer, Adriana Bednárová, Peter Jackuliak
Anémie, malária a utečenecká kríza
Viera Fábryová
Nádorové ochorenie a trombóza
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Andrej Rosík, Ján Staško, Peter Kubisz
Diferenciálna diagnostika pleurálnych výpotkov
Ján Plutinský
Ťažká trikuspidálna regurgitácia a perzistujúca fibrilácia predsiení: čím začať v liečbe?
Margita Belicová, Veronika Jankovičová, Ján Seleštiansky, Marian Mokáň
Diagnostika a liečba prolaktinómov
Vilma Voglová
KAZUISTIKY
Použitie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou
Anna Morongová, Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Tatiana Prigancová
RÔZNE
doc. MUDr. Juraj Hrnčiar, CSc. * 18. 08. 1928 - † 27. 10. 2015
Slovenská endokrinologická spoločnosť
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by