Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 11/2015
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Osteoporóza pri endokrinopatiách
Juraj Payer, Adriana Bednárová, Peter Jackuliak
Anémie, malária a utečenecká kríza
Viera Fábryová
Nádorové ochorenie a trombóza
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Matej Hrnčár, Andrej Rosík, Ján Staško, Peter Kubisz
Diferenciálna diagnostika pleurálnych výpotkov
Ján Plutinský
Ťažká trikuspidálna regurgitácia a perzistujúca fibrilácia predsiení: čím začať v liečbe?
Margita Belicová, Veronika Jankovičová, Ján Seleštiansky, Marian Mokáň
Diagnostika a liečba prolaktinómov
Vilma Voglová
KAZUISTIKY
Použitie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou
Anna Morongová, Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Tatiana Prigancová
RÔZNE
doc. MUDr. Juraj Hrnčiar, CSc. * 18. 08. 1928 - † 27. 10. 2015
Slovenská endokrinologická spoločnosť
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by