Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 12/2004
Prehľadové práce
Klinický a angiografický profil pacientov s akútnym koronárnym syndrómom
František Kovář, Peter Krajčí, Peter Mečiar, Peter Kurray, Roman Alberty
Liečba hypotyreózy dospelých
Ján Podoba
úloha sérotonínu pri funkčných gastrointestinálnych poruchách a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia
Tibor Jéger
Antivirotiká v klinickej praxi
Pavol Jarčuška, Pavol Kristian
Kazuistiky
Recidivujúce embólie do renálnych artérií u mladého muža
Anna Lakatošová, Margita Belicová, Ján Dvorský, Boris Raška, Marián Mokáň
Pretibiálny myxedém, akropachia – zabúdané prejavy autoimunity?
Ivar Vacula, Soňa Kiňová, Ewald Ambrózy
Príloha - všeobecné lekárstvo
Diagnostika demencie v primárnej starostlivosti
Eva Janíková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by