Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 12/2004
Prehľadové práce
Klinický a angiografický profil pacientov s akútnym koronárnym syndrómom
František Kovář, Peter Krajčí, Peter Mečiar, Peter Kurray, Roman Alberty
Liečba hypotyreózy dospelých
Ján Podoba
úloha sérotonínu pri funkčných gastrointestinálnych poruchách a možnosti jeho farmakologického ovplyvnenia
Tibor Jéger
Antivirotiká v klinickej praxi
Pavol Jarčuška, Pavol Kristian
Kazuistiky
Recidivujúce embólie do renálnych artérií u mladého muža
Anna Lakatošová, Margita Belicová, Ján Dvorský, Boris Raška, Marián Mokáň
Pretibiálny myxedém, akropachia – zabúdané prejavy autoimunity?
Ivar Vacula, Soňa Kiňová, Ewald Ambrózy
Príloha - všeobecné lekárstvo
Diagnostika demencie v primárnej starostlivosti
Eva Janíková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by