Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 12/2007
Prehľadové práce
Priedušková astma – diagnostika a diferenciálna diagnostika
Marianna Šeligová, Edita Szaboová-Horňáková, Eva Tedlová, Magda Suchánková
Komatózne stavy
Ivan Ďuriš
Diferenciálna diagnostika bolestí hlavy
Branislav Kollár, Katarína Klobučníková
Akútne ochorenia v geriatrii
Martin Dúbrava, Daniela Hladíková, Jarmila Jánošiová, Miloš Haršányi
Súčasné možnosti liečby systémových mykotických infekcií
Andrea Demitrovičová
Klinická štúdia
Zníženie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s diabetom 2. typu fixnou kombináciou perindoprilu a indapamidu - výsledky morbi - mortalitnej štúdie advance
Ivan Balažovjech
Rôzne
X. ročník vzdelávacieho kurzu european school of internal medicine (esim) - správa
Ivar Vacula
Christian deduve (1917 - ), nositeľ nobelovej ceny za odhalenie lyzozómov a peroxizómov v bunke
Vladimír Bzdúch
Kongres európskej kardiologickej spoločnosti (eks) 2007 sympóziá, novinky, štúdie a dominantné témy klinickej hypertenziológie – viedeň, rakúsko, 1. - 5. september 2007
Marian Sninčák, Kamil Pahuli, Zuzana Solárová, Mohamed H. Zain
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by