Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 12/2010
Prehľadové práce
Aktuálne trendy v profylaxii familiárneho medulárneho karcinómu štítnej žľazy
Ján Podoba, Mária Podobová, Marianna Grigerová, Eva Weismanová, Katarína Závodná
Anémie v tropických a subtropických oblastiach
Viera Fábryová
Potenciál liečby vitamínom d pri metabolickom syndróme a diabete 2. typu
Ivan Tkáč, Miriam Kozárová
Význam hodnotenia kalcifikátov abdominálnej aorty metódou bočného denzitometrického skenu pri stanovení kardiovaskulárneho rizika u pacientos osteoporózouv
Štefan Balogh, Zdenko Killinger, Daniel Čierny, Juraj Payer
Kazuistiky
Vírusová hepatitída e importovaná občanom sr z vietnamu
Mária Szilágyiová, Elena Nováková, Katarína Šimeková, Ľudmila Kašáková, Eva Mazúchová
Gastroskopická diagnostika cholecystoduodenálnej fistuly – kazuistika
Rudolf Hrčka, Augustín Prochotský, Katarína Sláviková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by