Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 12/2010
Prehľadové práce
Aktuálne trendy v profylaxii familiárneho medulárneho karcinómu štítnej žľazy
Ján Podoba, Mária Podobová, Marianna Grigerová, Eva Weismanová, Katarína Závodná
Anémie v tropických a subtropických oblastiach
Viera Fábryová
Potenciál liečby vitamínom d pri metabolickom syndróme a diabete 2. typu
Ivan Tkáč, Miriam Kozárová
Význam hodnotenia kalcifikátov abdominálnej aorty metódou bočného denzitometrického skenu pri stanovení kardiovaskulárneho rizika u pacientos osteoporózouv
Štefan Balogh, Zdenko Killinger, Daniel Čierny, Juraj Payer
Kazuistiky
Vírusová hepatitída e importovaná občanom sr z vietnamu
Mária Szilágyiová, Elena Nováková, Katarína Šimeková, Ľudmila Kašáková, Eva Mazúchová
Gastroskopická diagnostika cholecystoduodenálnej fistuly – kazuistika
Rudolf Hrčka, Augustín Prochotský, Katarína Sláviková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by