Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 12/2016
Prehľadové práce
Liečebná plazmaferéza
Ján Martinka, Angelika Bátorová, Martin Mistrík
Súčasné možnosti diagnostiky subklinickej aterosklerózy
Zuzana Malachovská, Miriam Kozárová
Urapidil – antihypertenzívum s duálnym mechanizmom účinku – súčasné postavenie v klinickej praxi
Anton Dlesk, Jana Sirotniaková, Juraj Payer
Prevencia šírenia multirezistentných gramnegatívnych baktérií
Mária Štefkovičová, Mária Kopilec Garabášová, Slávka Litvová, Vladimír Oleár
Prevencia je srdcom zdravia. Aké miesto má v tomto smere diéta s obmedzením cholesterolu a nasýtených tukov?
Viliam Bada
Etika transplantácie orgánov a transfúzie krvi
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová
Rôzne
Nové pohľady na komplexný manažment pacienta s obezitou Správa zo XIV. slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou
Michal Pečík
Spomienky na profesora MUDr. Dionýza Diešku, DrSc.
Miroslav Mydlík
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by