Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 12/2016
Prehľadové práce
Liečebná plazmaferéza
Ján Martinka, Angelika Bátorová, Martin Mistrík
Súčasné možnosti diagnostiky subklinickej aterosklerózy
Zuzana Malachovská, Miriam Kozárová
Urapidil – antihypertenzívum s duálnym mechanizmom účinku – súčasné postavenie v klinickej praxi
Anton Dlesk, Jana Sirotniaková, Juraj Payer
Prevencia šírenia multirezistentných gramnegatívnych baktérií
Mária Štefkovičová, Mária Kopilec Garabášová, Slávka Litvová, Vladimír Oleár
Prevencia je srdcom zdravia. Aké miesto má v tomto smere diéta s obmedzením cholesterolu a nasýtených tukov?
Viliam Bada
Etika transplantácie orgánov a transfúzie krvi
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová
Rôzne
Nové pohľady na komplexný manažment pacienta s obezitou Správa zo XIV. slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou
Michal Pečík
Spomienky na profesora MUDr. Dionýza Diešku, DrSc.
Miroslav Mydlík
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by