Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 12/2018
Pôvodné práce
Markery regresie vaku aneuryzmy po endovaskulárnej liečbe aneuryzmy abdominálnej aorty
Mária Rašiová, Martin Koščo, Viera Habalová, Jozef Židzik, Eva Slabá, Matej Moščovič, Ľudmila Farkašová, Ivan Tkáč
Prehľadové práce
Autotransfúzie
Viera Fábryová, Klára Sviteková, Branislav Fábry
Extrahepatálne prejavy chronickej hepatitídy C
Sylvia Dražilová
Bežná variabilná imunodeficiencia
Štefan Raffáč, Juliana Gabzdilová
Magavitamínová terapia
Štefan Sotak, Dominik Šafčák, Branislav Kučinský, Igor Andrašina
Noktúria predstavuje nezávislý rizikový faktor pre kardiovaskulárnu mortalitu
Andrej Dukát, Juraj Payer
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by