Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 2/2005
Prehľadové práce
Molekulovo - genetické charakteristiky a fenotypové prejavy vrodených hemolytických anémií na slovensku
Adriena Sakalová, Karel Indrák, Vladimír Divoký, Tomáš Lipšic, Viera Fábryová, Monika Drakulová, Zdenka Štefániková, Oľga Mažáriová
Hepatálna encefalopatia – súčasný stav, liečba
Milan Boča, Milan Vyskočil
Gastrointestinálny stromálny tumor – nová entita v onkológii
Jozef Šufliarsky
Multidetektorová špirálová kompjuterová tomografická koronarografia a jej prínos v neinvazívnej kardiologickej diagnostike
Miroslav Martinkovič, Peter Prečinský
Algoritmy diagnostiky a terapie
Telesná teplota
Soňa Kiňová
Kazuistiky
Nezvyčajná fatálna endokarditída trikuspidálnej a mitrálnej chlopne u pacienta s defektom komorového septa spôsobená streptococcus viridans
Juraj Dúbrava, Jaroslava Richterová, Ivan Ferák, Patrik Podaný, Anton Šoral
Vzácny prípad kongenitálnej adrenálnej hyperplázie s mužským pseudohermafroditizmom na podklade deficitu dehydrogenázy 3Β-hydroxysteroidov (po 32-rokoch pozorovania a liečby)
Juraj Hrnčiar
Príloha - všeobecné lekárstvo
Schizofrénia, antipsychotiká a obezita
Vladimír Novotný
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by