Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 2/2005
Prehľadové práce
Molekulovo - genetické charakteristiky a fenotypové prejavy vrodených hemolytických anémií na slovensku
Adriena Sakalová, Karel Indrák, Vladimír Divoký, Tomáš Lipšic, Viera Fábryová, Monika Drakulová, Zdenka Štefániková, Oľga Mažáriová
Hepatálna encefalopatia – súčasný stav, liečba
Milan Boča, Milan Vyskočil
Gastrointestinálny stromálny tumor – nová entita v onkológii
Jozef Šufliarsky
Multidetektorová špirálová kompjuterová tomografická koronarografia a jej prínos v neinvazívnej kardiologickej diagnostike
Miroslav Martinkovič, Peter Prečinský
Algoritmy diagnostiky a terapie
Telesná teplota
Soňa Kiňová
Kazuistiky
Nezvyčajná fatálna endokarditída trikuspidálnej a mitrálnej chlopne u pacienta s defektom komorového septa spôsobená streptococcus viridans
Juraj Dúbrava, Jaroslava Richterová, Ivan Ferák, Patrik Podaný, Anton Šoral
Vzácny prípad kongenitálnej adrenálnej hyperplázie s mužským pseudohermafroditizmom na podklade deficitu dehydrogenázy 3Β-hydroxysteroidov (po 32-rokoch pozorovania a liečby)
Juraj Hrnčiar
Príloha - všeobecné lekárstvo
Schizofrénia, antipsychotiká a obezita
Vladimír Novotný
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by