Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 2/2006
Prehľadové práce
Obštrukčné spánkové apnoe a jeho dôsledky pre kardiovaskulárne ochorenia
Zuzana Dorková, Ružena Tkáčová
Vtáčia chrípka - sme na slovensku ohrození ?
Henrieta Hudečková
Diabetes mellitus 1. typu - súčasť autoimunitných polyglandulárnych syndrómov
Zbynek Schroner, Ivica Lazúrová
Orálne antidiabetiká - súčasnosť a perspektíva
Viliam Mojto
Synergy: strategická liečba hypertenzie a sympatikovej hyperaktivity
Štefan Farský, Rastislav Šidlo
Klinická farmakológia
Riziko liekov v geriatrii
Martin Wawruch, Pavel Weber, Magdaléna Kuželová, Štefan Krajčík, Matej Kunzo, Monika Laššánová, Tatiana Hanisková, Milan Kriška
Kazuistiky
Nezvyčajná príčina fulminantnej fatálnej formy akútnej myokarditídy
Pavol Brunclík, Andrea Jašková, František Ondriáš, Juraj Payer
Algoritmy diagnostiky a terapie
Akútny infarkt myokardu s eleváciou segmentov st – diagnostický a liečebný algoritmus
František Kovář
Rôzne
Správa z globálnej medicínskej konferencie „peaks and valleys“
Zbynek Schroner
Quo vadis medicina (interna)? quo vadis medicus?
Juraj Hrnčiar
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 2/2006 podporili firmy: BELUPO, BOEHRINGER INGELHEIM, CIECH POLFA, ELI LILLY, GSK, MERCK, RICHTER GEDEON, SANDOZ, SANOFI-AVENTIS, SERVIER, VALEANT, WÖRWAG PHARMA
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by