Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 2/2008
Prehľadové práce
Základy echokardiografie – 1. časť
Gabriel Valočik
životospráva a diéta pri artériovej hypertenzii
Viera Smetanová
Diabetická kóma ketoacidotická ‒ klinický obraz, diagnostika a liečba
Jozef Polko, Emil Martinka, Marián Mokáň
Včasná diagnostika mnohopočetného myelómu –jeho latentných a variantných foriem
Adriena Sakalová, Denisa Ilenčíková, Katarína Weiglová, Mikuláš Hrubiško, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Dana Škultétyová, Martin Mistrík, Ján Škultéty, Gabriela Kirschnerová
Escherichia coli ako súčasť etiopatogenézy nešpecifických zápalových ochorení čreva
Laura Gombošová
Súčasné možnosti liečby závislosti od tabaku
Rafael Redhammer
Klinická štúdia
Paraneoplastická artériová trombóza
Milan Žuffa
Kazuistiky
Spontánna regresia cushingovho syndrómu – kazuistika a literárny prehľad
Marek Felšöci, Hedviga Wagnerová, Ivica Lazúrová
Diagnostika srdcového zlyhávania v bežnej klinickej praxi – nezastupiteľný prínos stanovenia nátriuretických peptidov
Jozef Kalužay, Veronika Pokorná, Juraj Nechojdoma, Firas AlSabty
Informácie odborných spoločností
Abstrakty – xvi. sympózium nové trendy v prevencii aterosklerózy
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 2/2008 podporili firmy: BAYER SCHERING PHARMA, CIECH POLFA, ELI LILLY, JANSSEN-CILAG, NOVO NORDISK, SERVIER, SOLVAY PHARMA, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by