Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 2/2013
Prehľadové práce
Meniaca sa tvár primárnej hyperparatyreózy 1. časť. etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika
Ján Podoba, Pavol Povinec
Hyperkalciémia – príčiny, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba
Adriana Baňárová, Zdenko Killinger, Juraj Payer
Pokroky v endovaskulárnej liečbe periférneho artériového ochorenia dolných končatín
Pavol Lesný, Miroslav Malík, Jozef Bilický
Liečba diabetu mellitu a malígne nádory
Mária Rašiová, Miriam Kozárová
Súčasný pohľad na liečbu chronických nešpecifických zápalov čreva
Mária Zakuciová, Johana Borošová
Mikroalbuminúria – od diabetu a hypertenzie ku kardiovaskulárnemu riziku
Gabriela Bernasovská
Klinická farmakológia
Je potrebné laboratórne monitorovanie antikoagulačnej liečby?
Ján Staško, Peter Chudý, Juraj Sokol, Lenka Lisá, Zuzana Jedináková, Peter Kubisz
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 2/2013 podporili spoločnosti: AMGEN, KRKA, PROM.MEDIC, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by