Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 2/2013
Prehľadové práce
Meniaca sa tvár primárnej hyperparatyreózy 1. časť. etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika
Ján Podoba, Pavol Povinec
Hyperkalciémia – príčiny, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba
Adriana Baňárová, Zdenko Killinger, Juraj Payer
Pokroky v endovaskulárnej liečbe periférneho artériového ochorenia dolných končatín
Pavol Lesný, Miroslav Malík, Jozef Bilický
Liečba diabetu mellitu a malígne nádory
Mária Rašiová, Miriam Kozárová
Súčasný pohľad na liečbu chronických nešpecifických zápalov čreva
Mária Zakuciová, Johana Borošová
Mikroalbuminúria – od diabetu a hypertenzie ku kardiovaskulárnemu riziku
Gabriela Bernasovská
Klinická farmakológia
Je potrebné laboratórne monitorovanie antikoagulačnej liečby?
Ján Staško, Peter Chudý, Juraj Sokol, Lenka Lisá, Zuzana Jedináková, Peter Kubisz
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 2/2013 podporili spoločnosti: AMGEN, KRKA, PROM.MEDIC, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by