Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 2/2016
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Endoskopické polypektómie v žalúdku
Marian Bátovský
Aktuálne problémy profylaxie ochorení z nedostatku jódu na Slovensku
Ján Podoba, Katarína Rácová, Helena Urbánková, Vladimír Cupaník, Miroslav Srbecký
Inzulín glargín 300 U/ml – nový bazálny inzulínový analóg v klinickej praxi na Slovensku
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Klinické a biochemické poruchy pri akútnej intermitentnej porfýrii a porfýrii variegata
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Ľubomír Legáth, Ivica Bajusová, Katarína Šebeková
Hnačka – diferenciálna diagnostika
Laura Gombošová
Stillova choroba dospelých
Emília Miklošková
Klinické štúdie o vplyve životosprávy a diéty na kardiovaskulárne ochorenia
Boris Lipták
Rómske etnikum verzus kaukazská rasa po transplantácii obličky
Eva Lacková, Juraj Šváč, Libor Kolesár, Antonij Slavčev, Marcel Čellár, Alena Mazúchová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by