Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 2/2018
Prehľadové práce
Hyponatriémia indukovaná diuretikami
Ivica Lazúrová
Amputácie dolných končatín u pacientov s diabetom a inhibítory SGLT2
Ivan Tkáč
Manažment pacienta s relabujúcim lymfómom z plášťových buniek
Juraj Sokol, Juraj Chudej, Peter Kubisz, Ján Staško
Asociácia inzulínovej rezistencie a syndrómu polycystických ovárií
Ingrid Dravecká, Ivica Lazúrová
Súčasné možnosti liečby reumatoidnej artritídy
Ivan Rybár
Mitochondriálna transplantácia
Anna Gvozdjáková
Etické aspekty kriticky chorých
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by