Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 2/2019
Prehľadové práce
Paraneoplastický syndróm z pohľadu reumatológa
Zdenko Killinger
Bolesti na hrudníku – nie vždy infarkt myokardu
Ján Šoltés, Maroš Rudnay, Ivana Jurčová, Štefan Sotak
Biomarker NT-proBNP pri srdcovom zlyhávaní
Ján Murín, Miroslav Pernický, Róbert Brnka, Oľga Rajecová
Špecifiká infekčných komplikácií u onkohematologického pacienta
Kinga Dedinská, Tomáš Guman, Juliana Gabzdilová
Geriatrický maladaptačný syndróm
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Janka Slaninková
Heparínom indukovaná trombocytopénia
Ján Lazúr
List redakcii
K liečbe statínmi u pacientov nad 75 rokov Čo ukázala najnovšia metaanalýza z 28 randomizovaných kontrolovaných štúdií
Andrej Dukát
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by