Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 2/2019
Prehľadové práce
Paraneoplastický syndróm z pohľadu reumatológa
Zdenko Killinger
Bolesti na hrudníku – nie vždy infarkt myokardu
Ján Šoltés, Maroš Rudnay, Ivana Jurčová, Štefan Sotak
Biomarker NT-proBNP pri srdcovom zlyhávaní
Ján Murín, Miroslav Pernický, Róbert Brnka, Oľga Rajecová
Špecifiká infekčných komplikácií u onkohematologického pacienta
Kinga Dedinská, Tomáš Guman, Juliana Gabzdilová
Geriatrický maladaptačný syndróm
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Janka Slaninková
Heparínom indukovaná trombocytopénia
Ján Lazúr
List redakcii
K liečbe statínmi u pacientov nad 75 rokov Čo ukázala najnovšia metaanalýza z 28 randomizovaných kontrolovaných štúdií
Andrej Dukát
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by