Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2007
Prehľadové práce
Genetická predispozícia k vývoju diabetes mellitus prvého typu
Daniela Kantárová, Milan Buc, Mojmír Vrlík, Marián Mokáň
Genetické pozadie diabetes mellitus 2. typu
Martina Dobríková, Alena Stančáková, Martin Javorský, Ivan Tkáč
Domáca parenterálna výživa (dpv)
Mária Voleková
Význam spolupráce nefrológa a patológa pri biopsii obličky
Martin Demeš, Adrián Okša
Meticilín rezistentné stafylokoky, pôvodcovia infekcií v nemocnici aj v ambulantnej praxi
Leon Langšádl
Klinická farmakológia
Klinické štúdie s glitazónmi v roku 2006
Ivan Tkáč
Kazuistiky
Intoxikácia inzulínom v suicidálnom úmysle u pacientky bez diabetes mellitus
Pavol Majdák, Alica Bačíková
Rôzne
Medzinárodné kardiovaskulárne sympózium, praha, česká republika, 3. december 2006
Marian Sninčák
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
ABBOTT, ASTRA ZENECA, BOEHRINGER INGELHEIM, BERLIN CHEMIE, ELI LILLY, GSK, SANOFI-AVENTIS, SERVIER, SOLVAY, WALMARK
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by