Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2010
Prehľadové práce
Etiopatogenéza a nová klinicko-etiologicko anatomicko- klasifikácia končatinovocievnej ischemickej choroby
Peter Gavorník
Možnosti trvalej kardiostimulácie v prevencii fibrilácie predsiení
Vladimír Ťažký
Pľúcny edém
Juraj Papinčák, Peter Mikeš
Aktuálny pohľad na problematiku diseminovanej intravaskulárnej koagulácie
Ján Staško, Lenka Bartošová, Pavol Hollý, Daniela Kotuličová, Peter Kubisz
Lymská borelióza
Igor Stankovič
Eozinofilná myokarditída v klinicko-patologickej praxi
Vladimír Bartoš, Jaroslav Ivan, Lívia Jančiová
Inzulín detemir v podmienkach bežnej klinickej praxe – štúdie predictive®a titrate®
Zbyněk Schroner, Vladimír Uličiansky
Interná medicína v skratke
Enteropatické artropatie
František Mateička
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 3/2010 podporili firmy: ABBOT, AMIREX, KRKA, NOVONORDISK, PROM.MEDIC, RICHTER GEDEON, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by