Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2014
Prehľadové práce
Sekundárna erytrocytóza z pohľadu hematológa
Viera Fábryová
Multisystémové postihnutie pri vrodených chybách srdca s cyanózou
Tatiana Valkovičová, Monika Kaldarárová, Marcela Boháčeková, Iveta Šimková
Reverzia antikoagulačného účinku nových perorálnych antikoagulancií pri krvácaní a v urgentných situáciách s rizikom krvácania – spoločné odporúčania odborných spoločností
Anna Remková, Angelika Bátorová, Martin Mistrík, Iveta Šimková, Gabriel Kamenský, Ivica Lazúrová, Juraj Payer, Peter Turčáni
Alveokokóza – závažná helmintozoonóza ohrozujúca život človeka
Mária Szilágyiová, Ľudovít Laca, Katarína Šimeková, Hubert Poláček, Daniela Antolová, Elena Nováková
Zvláštnosti ochorení v starobe a geriatrická zdravotná starostlivosť
Jana Hoozová, Štefan Krajčík
Nový liek môže zlyhať? kedy? ako? zlyhanie farmakoterapie na úrovni vývoja nového lieku
Milan Kriška, Milan Remko
Súčasné možnosti a perspektívy v liečbe srdcového zlyhávania
Ján Murín, Miroslav Pernický, Marta Filková, Soňa Kiňová
Pôvodné práce
Vplyv inzulínových analógov detemir a glargín na vybrané ukazovatele úspešnosti liečby diabetu mellitu 2. typu na slovensku
Marián Mokáň, Peter Galajda, Martina Ondrušová, Mária Pšenková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 3/2014 podporili firmy: BAYER, KRKA, PFIZER, SERVIER, WÖRWAG
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by