Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2014
Prehľadové práce
Sekundárna erytrocytóza z pohľadu hematológa
Viera Fábryová
Multisystémové postihnutie pri vrodených chybách srdca s cyanózou
Tatiana Valkovičová, Monika Kaldarárová, Marcela Boháčeková, Iveta Šimková
Reverzia antikoagulačného účinku nových perorálnych antikoagulancií pri krvácaní a v urgentných situáciách s rizikom krvácania – spoločné odporúčania odborných spoločností
Anna Remková, Angelika Bátorová, Martin Mistrík, Iveta Šimková, Gabriel Kamenský, Ivica Lazúrová, Juraj Payer, Peter Turčáni
Alveokokóza – závažná helmintozoonóza ohrozujúca život človeka
Mária Szilágyiová, Ľudovít Laca, Katarína Šimeková, Hubert Poláček, Daniela Antolová, Elena Nováková
Zvláštnosti ochorení v starobe a geriatrická zdravotná starostlivosť
Jana Hoozová, Štefan Krajčík
Nový liek môže zlyhať? kedy? ako? zlyhanie farmakoterapie na úrovni vývoja nového lieku
Milan Kriška, Milan Remko
Súčasné možnosti a perspektívy v liečbe srdcového zlyhávania
Ján Murín, Miroslav Pernický, Marta Filková, Soňa Kiňová
Pôvodné práce
Vplyv inzulínových analógov detemir a glargín na vybrané ukazovatele úspešnosti liečby diabetu mellitu 2. typu na slovensku
Marián Mokáň, Peter Galajda, Martina Ondrušová, Mária Pšenková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 3/2014 podporili firmy: BAYER, KRKA, PFIZER, SERVIER, WÖRWAG
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by