Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2016
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Akútne komplikácie diabetu mellitu – diabetická ketoacidóza a hyperglykemický hyperosmolárny syndróm
Marián Babčák
EDITION: klinický program s novým bazálnym inzulínom glargín 300 U/ml
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Vrodené poruchy fibrinogénu
Tomáš Šimurda, Miroslava Dobrotová, Ján Staško, Peter Kubisz
Využitie Isoptinu SR 240 v liečbe hypertenzie z pohľadu kardiológa
Juraj Papinčák
Ako možno v súčasnosti znížiť vysoké reziduálne kardiovaskulárne riziko pri liečbe statínmi?
Andrej Dukát, Lucia Mistríková, Peter Sabaka, Peter Gavorník, Milan Kriška, Michal Pecík, Ľudovít Gašpar
Vrodená dysfibrinogenémia a hypofibrinogenémia – molekulová báza a klinický fenotyp
Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Ján Lazúr, Tatiana Prigancová, Philippe de Moerloos, Marquerite Neerman-Arbez, Mária Kušíková, Martin Mistrík
Biologická liečba v klinickej praxi internistu
Kristína Brázdilová, Daniel Čierny, Zdenko Killinger, Juraj Payer
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by