Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2016
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Akútne komplikácie diabetu mellitu – diabetická ketoacidóza a hyperglykemický hyperosmolárny syndróm
Marián Babčák
EDITION: klinický program s novým bazálnym inzulínom glargín 300 U/ml
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Vrodené poruchy fibrinogénu
Tomáš Šimurda, Miroslava Dobrotová, Ján Staško, Peter Kubisz
Využitie Isoptinu SR 240 v liečbe hypertenzie z pohľadu kardiológa
Juraj Papinčák
Ako možno v súčasnosti znížiť vysoké reziduálne kardiovaskulárne riziko pri liečbe statínmi?
Andrej Dukát, Lucia Mistríková, Peter Sabaka, Peter Gavorník, Milan Kriška, Michal Pecík, Ľudovít Gašpar
Vrodená dysfibrinogenémia a hypofibrinogenémia – molekulová báza a klinický fenotyp
Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Ján Lazúr, Tatiana Prigancová, Philippe de Moerloos, Marquerite Neerman-Arbez, Mária Kušíková, Martin Mistrík
Biologická liečba v klinickej praxi internistu
Kristína Brázdilová, Daniel Čierny, Zdenko Killinger, Juraj Payer
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by