Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2018
Prehľadové práce
Hypersplenizmus a hyposplenizmus
Viera Fábryová
Vaskulitídy veľkých ciev
Denisa Čelovská, Viera Štvrtinová, Miroslav Malík, Dáša Mesárošová, Silvia Strečanská, Marína Arpášová, Soňa Kiňová
Úloha adenozínového testu v diferenciálnej diagnostike synkopy
Zora Lazúrová, Peter Mitro
Etická problematika v liečbe a ošetrovaní seniorov
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová
Liečba pacientov s periférnym artériovým ochorením pomocou inhibície PCSK-9
Andrej Dukát, Eliška Kubíková, Milan Kriška, Martin Kužma, Peter Gavorník, Juraj Payer
Pôvodné práce
Závažné akútne poškodenie obličiek indukované mnohopočetným myelómom – 2-ročné sledovanie pacientov
Jana Mateovičová, Peter Ponťuch, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Miroslav Budaj, Martin Mistrík
Meranie glykémie v lekárňach ako vhodný spôsob skríningu diabetu mellitu
Emil Martinka, Jana Varsová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by