Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 3/2018
Prehľadové práce
Hypersplenizmus a hyposplenizmus
Viera Fábryová
Vaskulitídy veľkých ciev
Denisa Čelovská, Viera Štvrtinová, Miroslav Malík, Dáša Mesárošová, Silvia Strečanská, Marína Arpášová, Soňa Kiňová
Úloha adenozínového testu v diferenciálnej diagnostike synkopy
Zora Lazúrová, Peter Mitro
Etická problematika v liečbe a ošetrovaní seniorov
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová
Liečba pacientov s periférnym artériovým ochorením pomocou inhibície PCSK-9
Andrej Dukát, Eliška Kubíková, Milan Kriška, Martin Kužma, Peter Gavorník, Juraj Payer
Pôvodné práce
Závažné akútne poškodenie obličiek indukované mnohopočetným myelómom – 2-ročné sledovanie pacientov
Jana Mateovičová, Peter Ponťuch, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Miroslav Budaj, Martin Mistrík
Meranie glykémie v lekárňach ako vhodný spôsob skríningu diabetu mellitu
Emil Martinka, Jana Varsová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by