Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2007
Príloha - všeobecné lekárstvo
Klimakterický syndróm
Miroslav Borovský, Michaela Lattáková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 4/2007 podporili firmy: AMIREX, BOEHRINGER INGELHEIM, SANDOZ, SANOFI-AVENTIS, SERVIER, STADA, VALEANT, WALMARK, ZENTIVA
Informácie odborných spoločností
132. internistický deň a xxii. vanýskov deň 23. 3. 2007 v brne
Andrej Dukát
Listy redakcii
Geriatria – popoluška internej medicíny?
Ján Murín
Atestovaný internista – ohrozený druh
Ján Antolík
Klinická štúdia
účinná kontrola systolického tlaku krvi fixnou kombináciou nízkych dávok antihypertenzív výsledky vedeckého programu progressive
Daniel Pella
Prehľadové práce
Novinky v kardiopulmonálnej resuscitácii vo svetle nových odporúčaní erc (european resuscitation council) r. 2005
Peter Mikeš
Chronické venózne ochorenie a možnosti ovplyvnenia jeho progresie
Eva Bojdová
Manažment akútnej pankreatitídy
Anton Vavrečka
Periférne artériové ochorenie končatín - výskyt, etiopatogenéza a klasifikácia
Viera Štvrtinová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by