Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2007
Príloha - všeobecné lekárstvo
Klimakterický syndróm
Miroslav Borovský, Michaela Lattáková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 4/2007 podporili firmy: AMIREX, BOEHRINGER INGELHEIM, SANDOZ, SANOFI-AVENTIS, SERVIER, STADA, VALEANT, WALMARK, ZENTIVA
Informácie odborných spoločností
132. internistický deň a xxii. vanýskov deň 23. 3. 2007 v brne
Andrej Dukát
Listy redakcii
Geriatria – popoluška internej medicíny?
Ján Murín
Atestovaný internista – ohrozený druh
Ján Antolík
Klinická štúdia
účinná kontrola systolického tlaku krvi fixnou kombináciou nízkych dávok antihypertenzív výsledky vedeckého programu progressive
Daniel Pella
Prehľadové práce
Novinky v kardiopulmonálnej resuscitácii vo svetle nových odporúčaní erc (european resuscitation council) r. 2005
Peter Mikeš
Chronické venózne ochorenie a možnosti ovplyvnenia jeho progresie
Eva Bojdová
Manažment akútnej pankreatitídy
Anton Vavrečka
Periférne artériové ochorenie končatín - výskyt, etiopatogenéza a klasifikácia
Viera Štvrtinová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by