Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2008
Prehľadové práce
čo priniesli nové odporúčania esc/esh 2007 v diagnostike a liečbe artériovej hypertenzie
Peter Jonáš
Trojrozmerná echokardiografia – 3. časť
Gabriel Valočik
Nealkoholová tuková choroba pečene (nafld) – choroba, ktorá sa v praxi často podceňuje
Andrea Hvizdáková, Milan Boča, Robert Brnka
Reumatoidná artritída
Želmíra Macejová, Ivan Rybár
Algoritmy diagnostiky a terapie
Poruchy metabolizmu vody a nátria
Peter Ponťuch
Kazuistiky
Retroperitoneálny seminóm – raritné ochorenie
Zora Brezová, Tomáš Petrovič, Juraj Payer
Rôzne
Záťažová diagnostika v ambulantnej a klinickej kardiologickej praxi
Jozef Beňačka
Príloha - všeobecné lekárstvo
Manažment kardiovaskulárneho rizika u žien v perimenopauze možnosť spolupráce gynekológa a internistu
Miroslav Borovský, Michaela Lattáková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 4/2008 podporili firmy:
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by