Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2008
Prehľadové práce
čo priniesli nové odporúčania esc/esh 2007 v diagnostike a liečbe artériovej hypertenzie
Peter Jonáš
Trojrozmerná echokardiografia – 3. časť
Gabriel Valočik
Nealkoholová tuková choroba pečene (nafld) – choroba, ktorá sa v praxi často podceňuje
Andrea Hvizdáková, Milan Boča, Robert Brnka
Reumatoidná artritída
Želmíra Macejová, Ivan Rybár
Algoritmy diagnostiky a terapie
Poruchy metabolizmu vody a nátria
Peter Ponťuch
Kazuistiky
Retroperitoneálny seminóm – raritné ochorenie
Zora Brezová, Tomáš Petrovič, Juraj Payer
Rôzne
Záťažová diagnostika v ambulantnej a klinickej kardiologickej praxi
Jozef Beňačka
Príloha - všeobecné lekárstvo
Manažment kardiovaskulárneho rizika u žien v perimenopauze možnosť spolupráce gynekológa a internistu
Miroslav Borovský, Michaela Lattáková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 4/2008 podporili firmy:
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by