Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2009
Prehľadové práce
Riziká vzniku diabetickej nohy – ich rozpoznanie je úloha diabetológa
Boris Krahulec, Lujza Štrbová
Prístup k diabetikovi v prevencii a liečbe poškodenia obličiek
Peter Ponťuch
Prevencia diabetes mellitus 2. typu
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Subakútna tyreoiditída
Ján Podoba
Klinická farmakológia
Potenciálne riziká antibiotickej liečby v klinickej praxi
Martin Wawruch, Lýdia Božeková, Silvester Krčméry, Mária Belovičová, Viera Štvrtinová
Komentáre
Komentár expertnej skupiny sds pre implementáciu „odporúčaní ispad pre diagnostiku a manažment monogénovej cukrovky“ na slovensku
Koordinátor: prof. MUDr. I. Klimeš, DrSc.
Metformín v prevencii kardiovaskulárnych ochorení u diabetikov 2. typu liečených inzulínom výsledky štúdie hyperinsulinemia: the outcome of its metabolic effects (home)
Ivan Tkáč
Kazuistiky
Endokarditída mitrálnej chlopne u pacientky so systémovým lupusom erythematosus: infekčná alebo libmanova-sacksova?
Juraj Dúbrava, Adriana Gurecková, Zuzana Nižňanská
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 4/2009 podporili firmy: ABBOTT, BERLIN CHEMIE, BOEHRINGER INGELHEIM, ELI LILLY, IBSA, KRKA, MEDPREV, MSD, NOVARTIS, RICHTER GEDEON, SANOFI AVENTIS, SERVIER, WALMARK, WÖRWAG
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by