Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2009
Prehľadové práce
Riziká vzniku diabetickej nohy – ich rozpoznanie je úloha diabetológa
Boris Krahulec, Lujza Štrbová
Prístup k diabetikovi v prevencii a liečbe poškodenia obličiek
Peter Ponťuch
Prevencia diabetes mellitus 2. typu
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Subakútna tyreoiditída
Ján Podoba
Klinická farmakológia
Potenciálne riziká antibiotickej liečby v klinickej praxi
Martin Wawruch, Lýdia Božeková, Silvester Krčméry, Mária Belovičová, Viera Štvrtinová
Komentáre
Komentár expertnej skupiny sds pre implementáciu „odporúčaní ispad pre diagnostiku a manažment monogénovej cukrovky“ na slovensku
Koordinátor: prof. MUDr. I. Klimeš, DrSc.
Metformín v prevencii kardiovaskulárnych ochorení u diabetikov 2. typu liečených inzulínom výsledky štúdie hyperinsulinemia: the outcome of its metabolic effects (home)
Ivan Tkáč
Kazuistiky
Endokarditída mitrálnej chlopne u pacientky so systémovým lupusom erythematosus: infekčná alebo libmanova-sacksova?
Juraj Dúbrava, Adriana Gurecková, Zuzana Nižňanská
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 4/2009 podporili firmy: ABBOTT, BERLIN CHEMIE, BOEHRINGER INGELHEIM, ELI LILLY, IBSA, KRKA, MEDPREV, MSD, NOVARTIS, RICHTER GEDEON, SANOFI AVENTIS, SERVIER, WALMARK, WÖRWAG
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by