Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2013
Prehľadové práce
Ovplyvniteľné rizikové faktory progresie diabetickej nefropatie
Peter Ponťuch
Syndróm diabetickej nohy ako multidisciplinárny problém
Miriam Kozárová, Mária Rašiová, Robert Magyar, Eva Szabóová, Rastislav Morochovič, Eva Feketeová, Zuzana Gdovinová
Meniaca sa tvár primárnej hyperparatyreózy 2. časť: indikácie liečby a terapeutické postupy
Ján Podoba, Ivan Brychta
Kolitídy – diferenciálna diagnostika, prínos pre prax internistu
Gombošová Laura
Von willebrandova choroba – možnosti diagnostiky a léčby
Petr Smejkal
Klinická štúdia
Manažment diabetikov 2. typu s nedostatočnou glykemickou kompenzáciou na monoterapii metformínom. výsledky prospektívnej observačnej multicentrickej štúdie kometa 2
Ľubomíra Fábryová, Pavol Tisoň
Prvé skúsenosti s liečbou glp-1 analógom liraglutidom v diabetologickej ambulantnej praxi (multicentrická retrospektívna štúdia)
Juraj Vozár, Miriam Avramovová, Viera Doničová, Adriana Ilavská, Peter Jackuliak, Ingrid Jurkovičová, Boris Krahulec, Lujza Štrbová, Eva Tošerová, Martina Chlebcová
Všeobecné lekárstvo
Zdravotné problémy spojené s podváhou adolescentov a dospelých
Emil Ginter, Igo Kajaba, Marián Šauša
Test
Test
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by