Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2014
Prehľadové práce
Hypoglykémia a mortalitné kardiovaskulárne a celkové riziko
Emil Martinka
Súčasnosť a perspektívy inzulínovej liečby
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Problémy manažmentu pacienta s diabetom mellitom a viacerými závažnými komorbiditami
Marián Mokáň, Michal Mokáň, Peter Galajda
Biologická liečba nešpecifických zápalových ochorení čreva
Zuzana Zelinková
Otrava vodou – príčiny, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová
Klinická farmakológia
Nová stratégia v liečbe diabetu mellitu 2. typu – inhibícia renálnej reabsorpcie glukózy
Vladimír Uličiansky
Komentáre
Komentár k odporúčaniam acc/aha (acc/aha guidelines on the treatment of blood cholesterol)
Ľubomíra Fábryová, Andrej Dukát
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 4/2014 podporili firmy: ASTRA ZENECA, BERLIN-CHEMIE, ELI LILLY, KRKA, MERCK, MSD, NOVO NORDISK, SANOFI, SERVIER, WÖRWAG
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by