Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2014
Prehľadové práce
Hypoglykémia a mortalitné kardiovaskulárne a celkové riziko
Emil Martinka
Súčasnosť a perspektívy inzulínovej liečby
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Problémy manažmentu pacienta s diabetom mellitom a viacerými závažnými komorbiditami
Marián Mokáň, Michal Mokáň, Peter Galajda
Biologická liečba nešpecifických zápalových ochorení čreva
Zuzana Zelinková
Otrava vodou – príčiny, klinický obraz, diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová
Klinická farmakológia
Nová stratégia v liečbe diabetu mellitu 2. typu – inhibícia renálnej reabsorpcie glukózy
Vladimír Uličiansky
Komentáre
Komentár k odporúčaniam acc/aha (acc/aha guidelines on the treatment of blood cholesterol)
Ľubomíra Fábryová, Andrej Dukát
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 4/2014 podporili firmy: ASTRA ZENECA, BERLIN-CHEMIE, ELI LILLY, KRKA, MERCK, MSD, NOVO NORDISK, SANOFI, SERVIER, WÖRWAG
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by