Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2017
Prehľadové práce
Manažment osteoporózy u diabetikov
Peter Jackuliak, Juraj Payer
Plazmatický endotelín a diabetická angiopatia
Ivana Ságová, Matej Stančík, Anton Vaňuga, Dušan Pavai, Helena Urbánková, Peter Vaňuga, Anton Lacko
Novinky vo farmakologickom manažmente akútneho a chronického srdcového zlyhávania v najnovších odporúčaniach ESC z roku 2016
Ján Murín
Syndróm cerebrálne podmienených soľných strát
Ľudmila Trejbalová
Gastroezofágová refluxová choroba a obezita
Eduard Veseliny, Martin Janičko, Peter Jarčuška
Manažment pacienta s diabetom mellitom 2. typu využitím DPP-4 inhibítorov a SGLT-2 inhibítorov
Jozef Polko
Pôvodné práce
Nealkoholová tuková choroba pečene a hepatocelulárny karcinóm: prehľad a analýza nitrianskeho súboru
Marek Rác, Tomáš Koller, Andrej Klepanec, Ivan Vaňo, Marián Streško, Marián Bakoš, Peter Jarčuška, Ľubomír Skladaný
Prevalencia a mortalita pacientov s diabetes mellitus 2. typu v roku 2010 a 2015
Jozef Lacka, Petra Ištokovičová, Tamara Vraždová, Peter Jackuliak
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by