Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2017
Prehľadové práce
Manažment osteoporózy u diabetikov
Peter Jackuliak, Juraj Payer
Plazmatický endotelín a diabetická angiopatia
Ivana Ságová, Matej Stančík, Anton Vaňuga, Dušan Pavai, Helena Urbánková, Peter Vaňuga, Anton Lacko
Novinky vo farmakologickom manažmente akútneho a chronického srdcového zlyhávania v najnovších odporúčaniach ESC z roku 2016
Ján Murín
Syndróm cerebrálne podmienených soľných strát
Ľudmila Trejbalová
Gastroezofágová refluxová choroba a obezita
Eduard Veseliny, Martin Janičko, Peter Jarčuška
Manažment pacienta s diabetom mellitom 2. typu využitím DPP-4 inhibítorov a SGLT-2 inhibítorov
Jozef Polko
Pôvodné práce
Nealkoholová tuková choroba pečene a hepatocelulárny karcinóm: prehľad a analýza nitrianskeho súboru
Marek Rác, Tomáš Koller, Andrej Klepanec, Ivan Vaňo, Marián Streško, Marián Bakoš, Peter Jarčuška, Ľubomír Skladaný
Prevalencia a mortalita pacientov s diabetes mellitus 2. typu v roku 2010 a 2015
Jozef Lacka, Petra Ištokovičová, Tamara Vraždová, Peter Jackuliak
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by