Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2018
Prehľadové práce
Manažment hyperglykémie / diabetes mellitus u hospitalizovaného pacienta (Výhody intenzifikovaného režimu inzulínovými analógmi)
Ingrid Dravecká
Inozitol a jeho využitie v klinickej praxi
Monika Adamcová, Peter Bielik, Juraj Payer
Liečba pacientov pomocou inhibície PCSK-9 a diabetes mellitus
Andrej Dukát, Eliška Kubíková, Milan Kriška, Martin Kužma, Juraj Payer
Ročné skúsenosti s dulaglutidom v reálnej praxi diabetologickej ambulancie
Marek Macko
Klinické štúdie s kanagliflozínom – zameranie na bezpečnosť
Jozef Lacka
Hypofosfatázia v dospelosti
Martin Kužma, Zuzana Piešťanská, Zuzana Kužmová, Zdenko Killinger, Juraj Payer
Manažment diabetes mellitus u HIV pozitívneho pacienta
Pavlína Bukovinová
Pôvodné práce
Distribúcia promótorového polymorfizmu génu kódujúceho matrix-metaloproteinázu-3 u pacientov s aneuryzmou abdominálnej aorty a s diabetom mellitom
Matej Moščovič, Viera Habalová, Martin Koščo, Ľubomír Špak, Lenka Kačureková, Jana Grofčíková, Ivan Tkáč
Rôzne
NAFLD ako rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení alebo kardiovaskulárne dôsledky NASH
Marek Rác, Peter Blaško, Ľubomír Skladaný
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by