Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2020
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Kardiovaskulárne prejavy Fabryho choroby
Miroslav Gbúr
Ako správne realizovať skríning primárneho hyperaldosteronizmu?
Ivica Lazúrová
Štúdia SPRINT – dlhodobé výsledky
Ján Murín, Ľudovít Gašpar
Je na dosiahnutie optimálnej beta-1 blokády liečby metoprololom dôležitá aj jej lieková forma?
Andrej Dukát, Milan Kriška, Ján Gajdošík, Viktória Szabóová, Juraj Payer
Diabetes mellitus 2. typu – „Mizerná jedenástka“
Štefan Sotak
KAZUISTIKY
Spontánna ruptúra ezofágu (syndróm Boerhaave) s rozsiahlym pneumotoraxom vľavo
Mária Orolínová, Linda Valentíková, Mária Molnárová, Elena Loumová
RôZNE
Landiolol – štyri roky v intenzivistickej praxi na Slovensku
Juraj Dúbrava
Diabetes Professional Care – Profesionálna starostlivosť o pacientov s diabetom mellitom v Londýne
Viliam Mojto
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by