Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2020
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Kardiovaskulárne prejavy Fabryho choroby
Miroslav Gbúr
Ako správne realizovať skríning primárneho hyperaldosteronizmu?
Ivica Lazúrová
Štúdia SPRINT – dlhodobé výsledky
Ján Murín, Ľudovít Gašpar
Je na dosiahnutie optimálnej beta-1 blokády liečby metoprololom dôležitá aj jej lieková forma?
Andrej Dukát, Milan Kriška, Ján Gajdošík, Viktória Szabóová, Juraj Payer
Diabetes mellitus 2. typu – „Mizerná jedenástka“
Štefan Sotak
KAZUISTIKY
Spontánna ruptúra ezofágu (syndróm Boerhaave) s rozsiahlym pneumotoraxom vľavo
Mária Orolínová, Linda Valentíková, Mária Molnárová, Elena Loumová
RôZNE
Landiolol – štyri roky v intenzivistickej praxi na Slovensku
Juraj Dúbrava
Diabetes Professional Care – Profesionálna starostlivosť o pacientov s diabetom mellitom v Londýne
Viliam Mojto
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by