Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2021
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Akromegália
Dušan Pávai, Peter Vaňuga, Ivana Ságová, Anna Ganajová, Martin Kužma, Juraj Payer
Prínos liečby SGLT-2 inhibítormi na zlepšenie prognózy pacientov s diabetom mellitus 2. typu a fibriláciou predsiení
Anna Vachulová
Kedy sa rozhodujeme pre liečbu agonistami GLP-1 receptorov?
Ingrid Dravecká
Manažment dyslipidémií u seniorov
Fábryová Ľubomíra
PÔVODNÉ PRÁCE
Úloha adenozínu a jeho degradačného enzýmu adenozíndeaminázy v patogenéze vazovagálnej synkopy
Zora Lazúrová, Peter Mitro, Marcela Popovňáková
KAZUISTIKY
Rýchloprogredujúca kvadruparéza u mladého diabetika
Dávid Michalko, Štefan Sotak, Marek Felšöci, Ivica Lazúrová
RÔZNE
Automatizovaná peritoneálna dialýza (APD) Nové trendy v APD – telemedicína
Eva Kováčová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by