Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
11
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 4/2021
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Akromegália
Dušan Pávai, Peter Vaňuga, Ivana Ságová, Anna Ganajová, Martin Kužma, Juraj Payer
Prínos liečby SGLT-2 inhibítormi na zlepšenie prognózy pacientov s diabetom mellitus 2. typu a fibriláciou predsiení
Anna Vachulová
Kedy sa rozhodujeme pre liečbu agonistami GLP-1 receptorov?
Ingrid Dravecká
Manažment dyslipidémií u seniorov
Fábryová Ľubomíra
PÔVODNÉ PRÁCE
Úloha adenozínu a jeho degradačného enzýmu adenozíndeaminázy v patogenéze vazovagálnej synkopy
Zora Lazúrová, Peter Mitro, Marcela Popovňáková
KAZUISTIKY
Rýchloprogredujúca kvadruparéza u mladého diabetika
Dávid Michalko, Štefan Sotak, Marek Felšöci, Ivica Lazúrová
RÔZNE
Automatizovaná peritoneálna dialýza (APD) Nové trendy v APD – telemedicína
Eva Kováčová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by