Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2007
Prehľadové práce
Chronický únavový syndróm
Veronika Pokorná, Milan Buc
Periférne artériové ochorenie končatín – diagnostika a liečba
Viera Štvrtinová
Artériová hypertenzia a baroreflexná senzitivita: etiopatogenéza, diagnostika a klinický manažment
Denisa Čelovská, Jozef Gonsorčík, Jozef Staško, Anton Farkaš, Peter Jonáš
Hodnotenie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s diabetom 2. typu podľa ukpds risk engine - program diasave plus
Vladimír Uličiansky
Vyhľadávanie pacientov so sekundárnou osteoporózou v ambulantnej praxi
Emőke Šteňová, Boris Šteňo, Robert Brnka
Príloha - všeobecné lekárstvo
Liečba depresie v primárnej ambulantnej starostlivosti
Lucia Žlnayová
Kazuistiky
Pacient po transplantácii obličky – multidisciplinárny problém
Jaroslav Rosenberger, Beáta Grejtovská, Michal Hulman, Albert Hermely, Jana Jevčáková, Ján Lepej, Juraj Podracký, Robert Roland, Zuzana Semanová, Norbert Torma, Helena Vargová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by