Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2009
Prehľadové práce
Algoritmus diagnostiky a liečby pacientov s akútnym koronárnym syndrómom bez elevácie segmentu st
Margita Belicová
Feochromocytóm
Ivica Lazúrová
Kontrastná echokardiografia – 2. časť
Ľudmila Družbacká, Gabriel Valočik, Peter Mitro
Význam endotelínu-1 v etiopatogenéze a blokátorov jeho receptorov v terapii kardiovaskulárnych ochorení
Juraj Hrnčiar, Mária Hrnčiarová
Mnohopočetný myelóm (liečba)
Martin Mistrík, Zdeněk Adam, Roman Hájek
Hematologické problémy v těhotenství - anémie - 1. časť
Miroslav Šimek
Výskyt infekcií vyvolaných toxínom clostridium difficile v lôžkových zariadeniach fnsp bratislava
Leon Langšádl, Dana Rovná, Ľubica Perďochová, Katarína Kuboňová, Juraj Hanzen, Magda Hardošová, Elena Lazárová
Kazuistiky
Panhypopituitarizmus na podklade rathkeho cysty komplikovaný akútnou renálnou insuficienciou
Vladimír Gomboš, Zuzana Semanová, Jaroslav Rosenberger, Robert Roland, Alfonz Jurčina, Igor Šulla
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 5/2009 podporili firmy: EGIS, MEDPREV, PRESTANCE, RICHTER GEDEON, SANOFI AVENTIS, SERVIER, VALEANT.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by