Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2011
Prehľadové práce
Primárna artériová hypertenzia u žien
Viera Smetanová
Dyssynchrónia ľavej komory pri srdcovom zlyhávaní a možnosti jej liečby
Pavol Murín, Peter Mitro
Predoperačná príprava pacientov s renálnym zlyhaním a na dialyzačnej liečbe
Gabriela Bernasovská
Súčasné možnosti liečby chronickej hepatitídy b a c
Pavol Kristian, Ivan Schréter
Proktitídy a sexuálne prenosné choroby
Ľudovít Lukáč, Michaela Blašková
Kazuistiky
Akútna polymyozitída – príčina febrilného stavu u 74-ročného muža
Peter Kružliak, Marta Chamulová
Rôzne
Jubilejné xxx. dni mladých internistov čr a sr v olomouci v dňoch 2 - 3. 6. 2011
Andrej Dukát
šesť desaťročí endokrinologického výskumu na slovensku
Iwar Klimeš a Ladislav Macho
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 5/2011 podporili firmy: KRKA, PROM.MEDIC, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by