Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2011
Prehľadové práce
Primárna artériová hypertenzia u žien
Viera Smetanová
Dyssynchrónia ľavej komory pri srdcovom zlyhávaní a možnosti jej liečby
Pavol Murín, Peter Mitro
Predoperačná príprava pacientov s renálnym zlyhaním a na dialyzačnej liečbe
Gabriela Bernasovská
Súčasné možnosti liečby chronickej hepatitídy b a c
Pavol Kristian, Ivan Schréter
Proktitídy a sexuálne prenosné choroby
Ľudovít Lukáč, Michaela Blašková
Kazuistiky
Akútna polymyozitída – príčina febrilného stavu u 74-ročného muža
Peter Kružliak, Marta Chamulová
Rôzne
Jubilejné xxx. dni mladých internistov čr a sr v olomouci v dňoch 2 - 3. 6. 2011
Andrej Dukát
šesť desaťročí endokrinologického výskumu na slovensku
Iwar Klimeš a Ladislav Macho
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 5/2011 podporili firmy: KRKA, PROM.MEDIC, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by