Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2013
Prehľadové práce
špecifiká anémií v geriatrickom veku
Viera Fábryová
Anémia – hlavná príčina kardiovaskulárnej morbidity a mortality pacientov s myelodysplastickým syndrómom (mds)
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Ľubica Váleková
Potravinová alergia a intolerancia, jej klinické prejavy,diagnostika a liečba
Zuzana Rennerová, Zuzana Abaffyová, Miloš Jeseňák
Laboratórne monitorovanie liečby novými perorálnymi antikoagulanciami – spoločné odporúčania odborných spoločností
Anna Remková, Mária Hulíková, Peter Kubisz, Iveta Šimková, Gabriel Kamenský, Ivica Lazúrová, Juraj Payer, Viera Štvrtinová, Peter Turčáni
Manažment kardiovaskulárneho rizika u chorých s artériovým ochorením dolných končatín – nové odporúčania
Eva Szabóová, Mária Pavúková, Marta Bavoľárová
Klinická farmakológia
Nová indikácia inhibítora dipeptidyl peptidázy – 4 s inzulínom
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Aká je úloha kombinovanej antihypertenzívnej liečby pri kontrole hodnôt tlaku krvi?
Anna Vachulová
Rôzne
História 20 memoriálov profesora mudr. františka póra
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 5/2013 podporili spoločnosti: BAYER, Boehringer Ingelheim, CELGENE, EGIS, ELI LILLY, SERVIER, WÖRWAG
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by