Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2014
Prehľadové práce
Starnutie a starobné zmeny organizmu
Jana Hoozová
Osteoporóza u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
Pavol Pobeha, Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Vyšetrenie močového sedimentu – neinvazívna biopsia obličky
Gabriela Bernasovská
Kazuistiky
Recidivujúce trombembolické príhody ako paraneoplastický prejav – kazuistika
Lucia Jedličková, Lucia Jacková, Lucia Merkovská, Kamila Brúsiková, Ján Fedačko, Daniel Pella, Mikuláš Szakács
Klinická farmakológia
Fluorochinolony – jejich přednosti a rizika
Otakar Nyč
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 5/2014 podporili firmy: MSD, MYLAN, SERVIER
Z pomedzia internej medicíny
Venózna trombóza a pľúcna embolizácia v tehotnosti a po pôrode
Jozef Záhumenský, Vladimír Cupaník, Katarína Bánska
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by