Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2014
Prehľadové práce
Starnutie a starobné zmeny organizmu
Jana Hoozová
Osteoporóza u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
Pavol Pobeha, Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Vyšetrenie močového sedimentu – neinvazívna biopsia obličky
Gabriela Bernasovská
Kazuistiky
Recidivujúce trombembolické príhody ako paraneoplastický prejav – kazuistika
Lucia Jedličková, Lucia Jacková, Lucia Merkovská, Kamila Brúsiková, Ján Fedačko, Daniel Pella, Mikuláš Szakács
Klinická farmakológia
Fluorochinolony – jejich přednosti a rizika
Otakar Nyč
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 5/2014 podporili firmy: MSD, MYLAN, SERVIER
Z pomedzia internej medicíny
Venózna trombóza a pľúcna embolizácia v tehotnosti a po pôrode
Jozef Záhumenský, Vladimír Cupaník, Katarína Bánska
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by