Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2015
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Starostlivosť o hemoglobinopatie v Slovenskej republike
Viera Fábryová, Peter Božek, Monika Drakulová, Andrea Kollárová, Zuzana Laluhová-Striežencová, Michaela Macichová, Jana Netriová
Diagnóza a liečba aneuryzmy abdominálnej aorty
Mária Rašiová, Ľubomír Špak, Ľudmila Farkašová
Nový pohľad na liečbu albumínom pri cirhóze pečene
Marek Rác, Tomáš Koller, Ľubomír Skladaný, Martin Janíčko, Peter Jarčuška
Perioperačný manažment nových perorálnych antikoagulancií
Ján Staško, Miroslava Dobrotová, Jela Ivanková, Lucia Stančiaková, Zuzana Jedináková, Juraj Sokol, Ingrid Škorňová, Ľubica Kořínková, Peter Kubisz
Variant génu pre kľúčový enzým glukoneogenézy PEPCK/PCK1 a účinnosť metformínu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu: farmakogenetická štúdia
Igor Gaľa, Lucia Klimčáková, Mária Štolfová, Ivana Gotthardová, Eva Babjaková, Zbynek Schroner, Ivan Tkáč, Martin Javorský
Primárne a sekundárne nádory pľúc – diagnostika a liečba
Mária Černá
Liečba a celkový manažment pacienta s hyperurikémiou
Andrej Dukát, Ján Gajdošík, Milan Kriška, Fedor Šimko, Peter Gavorník, Ľudovít Gašpar
KAZUISTIKY
Transplantácia pečene ako liečba voľby pri metastazujúcom karcinoide (kazuistika)
Ivica Lazúrová, Peter Jarčuška, Ľubomír Skladaný, František Hampl
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by