Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 5/2021
Prehľadové práce
Nežiaduce reakcie po intravaskulárnom podaní jódovej kontrastnej látky
Mária Rašiová, Martin Koščo, Matej Moščovič, Janka Grofčíková, Ľudmila Farkašová
Prínos 2018 ESC/ESH odporúčaní pre manažment artériovej hypertenzie pre klinickú prax
Ľudovít Gašpar
Hematologické príčiny cyanózy
Viera Fábryová
Semaglutid je účinný u pacientov s nealkoholovou steatohepatitídou
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Úvod do problematiky biologicky podobných liekov v reumatológií
Ivan Rybár
Šedá plocha
Aktuálny stav liečby dyslipoproteinémií v ambulantnej praxi v roku 2020
Marianna Vachalcová
Rôzne
Abstrakty prednášok Kongres internej medicíny
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by