Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2004
Prehľadové práce
Idiopatické intersticiálne pneumónie 2. časť - charakteristika jednotlivých typov a ich liečba
Ružena Tkáčová, Štefan Tóth
celiakia – súčasný pohľad na imunopatogenézu choroby
Milan Buc
Prevencia cievnych mozgových príhod z hľadiska internistu
Stanislav Funiak
Sars – závažný akútny respiračný syndróm
Eva Máderová
Zvláštnosti liečby akútneho infarktu myokardu u diabetika v porovnaní s nediabetikom
Peter Mikeš, Ján Murín, Wisam Ghanem, Juraj Papinčák, František Mikla
Kazuistiky
Cievna mozgová príhoda a otvorené foramen ovale
Ján Dvorský, Egon Kurča, Vladimír Nosáľ
Interná medicína v skratke
Zásady diagnostiky a liečby osteoporózy
Zdenko Killinger, Juraj Payer
Komentáre
Postavenie inhibítorov angiotenzín – konvertujúceho enzýmu v liečbe hypertenzie a cilazapril
Marian Sninčák
Test
Garantovaný autodidaktický test s odbornou garanciou slovenskej internistickej spoločnosti
Príloha - všeobecné lekárstvo
Karcinóm prsníka
Martin Redecha, Zuzana Nižňanská, Miroslav Korbeľ
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by