Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2004
Prehľadové práce
Idiopatické intersticiálne pneumónie 2. časť - charakteristika jednotlivých typov a ich liečba
Ružena Tkáčová, Štefan Tóth
celiakia – súčasný pohľad na imunopatogenézu choroby
Milan Buc
Prevencia cievnych mozgových príhod z hľadiska internistu
Stanislav Funiak
Sars – závažný akútny respiračný syndróm
Eva Máderová
Zvláštnosti liečby akútneho infarktu myokardu u diabetika v porovnaní s nediabetikom
Peter Mikeš, Ján Murín, Wisam Ghanem, Juraj Papinčák, František Mikla
Kazuistiky
Cievna mozgová príhoda a otvorené foramen ovale
Ján Dvorský, Egon Kurča, Vladimír Nosáľ
Interná medicína v skratke
Zásady diagnostiky a liečby osteoporózy
Zdenko Killinger, Juraj Payer
Komentáre
Postavenie inhibítorov angiotenzín – konvertujúceho enzýmu v liečbe hypertenzie a cilazapril
Marian Sninčák
Test
Garantovaný autodidaktický test s odbornou garanciou slovenskej internistickej spoločnosti
Príloha - všeobecné lekárstvo
Karcinóm prsníka
Martin Redecha, Zuzana Nižňanská, Miroslav Korbeľ
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by