Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2008
Prehľadové práce
Je dôležitejšie dosiahnuť cieľové hodnoty krvného tlaku, alebo správne zvoliť antihypertenzívum?
Andrej Dukát
Diagnostika a liečba klinicky inaparentných tumorov nadobličiek
Ivica Lazúrová
Aktuálne trendy v liečbe chronickej hepatitídy c
Jozef Holomáň, Mária Belovičová
Dilemy koncepcie metabolického syndrómu x pri 20-ročnom jubileu jej vzniku – 1. časť
Juraj Hrnčiar, Mária Hrnčiarová, Jarmila Okapcová, Klára Jakubíková, Viera Kiková
Terapeutické dilemy syndrómu inzulínovej rezistencie pri 20. výročí jeho vzniku – 2. časť
Juraj Hrnčiar, Mária Hrnčiarová, Jarmila Okapcová, Miroslav Szentiványi, Viera Kiková
Klinická farmakológia
Farmakogenetický algoritmus stanovenia dávky warfarínu
Anna Remková
Aspirínová dilema
Milan Kriška, Ján Rajec
Komentáre
Intenzívna glykemická kontrola a jej vplyv na vaskulárne komplikácie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu - výsledky morbi - mortalitnej štúdie advance
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Rôzne
Artériová hypertenzia: súčasné klinické trendy vi. sympózium, praha, česká republika, 9. apríla 2008
Marian Sninčák
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2008 podporili firmy: BERLIN-CHEMIE, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA, ELI LILLY, HIKMA, ORION, SANOFI-AVENTIS, SERVIER, SOLVAY, VALEANT, TEVA
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by