Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2008
Prehľadové práce
Je dôležitejšie dosiahnuť cieľové hodnoty krvného tlaku, alebo správne zvoliť antihypertenzívum?
Andrej Dukát
Diagnostika a liečba klinicky inaparentných tumorov nadobličiek
Ivica Lazúrová
Aktuálne trendy v liečbe chronickej hepatitídy c
Jozef Holomáň, Mária Belovičová
Dilemy koncepcie metabolického syndrómu x pri 20-ročnom jubileu jej vzniku – 1. časť
Juraj Hrnčiar, Mária Hrnčiarová, Jarmila Okapcová, Klára Jakubíková, Viera Kiková
Terapeutické dilemy syndrómu inzulínovej rezistencie pri 20. výročí jeho vzniku – 2. časť
Juraj Hrnčiar, Mária Hrnčiarová, Jarmila Okapcová, Miroslav Szentiványi, Viera Kiková
Klinická farmakológia
Farmakogenetický algoritmus stanovenia dávky warfarínu
Anna Remková
Aspirínová dilema
Milan Kriška, Ján Rajec
Komentáre
Intenzívna glykemická kontrola a jej vplyv na vaskulárne komplikácie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu - výsledky morbi - mortalitnej štúdie advance
Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner
Rôzne
Artériová hypertenzia: súčasné klinické trendy vi. sympózium, praha, česká republika, 9. apríla 2008
Marian Sninčák
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2008 podporili firmy: BERLIN-CHEMIE, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA, ELI LILLY, HIKMA, ORION, SANOFI-AVENTIS, SERVIER, SOLVAY, VALEANT, TEVA
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by