Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2009
Informácie odborných spoločností
Význam domáceho merania krvného tlaku v manažmente artériovej hypertenzie
Peter Jonáš
Prehľadové práce
Hematologické problémy v graviditě - trombocytopénie - 2. časť
Miroslav Šimek
Supervize jako prevence syndromu vyhoření u zdravotníku
Šárka Dynáková, Jan Kožnar, Marie Hermanová
Disekcia aorty: nekroptický a klinicko-morfologický rozbor 10 prípadov
Vladimír Bartoš, Jaroslav Ivan, Lívia Jančiová, Martin Péč
Kazuistiky
Devastujúca ranová infekcia po cabg – beh na dlhé trate
Ingrid Porubčinová, Ingrid Schusterová, František Sabol
Kazuistika – makroprolaktinóm adenohypofýzy a jeho manažment u 27-ročného pacienta z taiwanu
Katarína Böhmerová, Peter Gavorník
Netypická komplikácia aneuryzmy aorty
Vladimír Šišovský, Michal Palkovič, Svetoslav Štvrtina, Ján Porubský, Beata Bučeková, Pavel Babál, Ľudovít Danihel
Rôzne
Ako sa s vekom zvyšuje hmotnosť, celkový a viscerálny tuk i krvný tlak
Štefan Farský, Lenka Vanková
Cielené vysvetľovanie cievnych chorôb a cievnych porúch
Peter Gavorník
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2009 podporili firmy: CELIMED, INTERPHARM, RICHTER GEDEON, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by