Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2009
Informácie odborných spoločností
Význam domáceho merania krvného tlaku v manažmente artériovej hypertenzie
Peter Jonáš
Prehľadové práce
Hematologické problémy v graviditě - trombocytopénie - 2. časť
Miroslav Šimek
Supervize jako prevence syndromu vyhoření u zdravotníku
Šárka Dynáková, Jan Kožnar, Marie Hermanová
Disekcia aorty: nekroptický a klinicko-morfologický rozbor 10 prípadov
Vladimír Bartoš, Jaroslav Ivan, Lívia Jančiová, Martin Péč
Kazuistiky
Devastujúca ranová infekcia po cabg – beh na dlhé trate
Ingrid Porubčinová, Ingrid Schusterová, František Sabol
Kazuistika – makroprolaktinóm adenohypofýzy a jeho manažment u 27-ročného pacienta z taiwanu
Katarína Böhmerová, Peter Gavorník
Netypická komplikácia aneuryzmy aorty
Vladimír Šišovský, Michal Palkovič, Svetoslav Štvrtina, Ján Porubský, Beata Bučeková, Pavel Babál, Ľudovít Danihel
Rôzne
Ako sa s vekom zvyšuje hmotnosť, celkový a viscerálny tuk i krvný tlak
Štefan Farský, Lenka Vanková
Cielené vysvetľovanie cievnych chorôb a cievnych porúch
Peter Gavorník
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2009 podporili firmy: CELIMED, INTERPHARM, RICHTER GEDEON, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by