Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2010
Prehľadové práce
Chronické zlyhanie obličiek u seniorov – liečebné možnosti
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová
Racionálna prevencia a liečba končatinovocievnej ischemickej choroby
Peter Gavorník
Akútna bolesť – algoritmus kontroly
Marta Kulichová
Antibiotická liečba infekcií spôsobených multirezistentnými kmeňmi baktérií
Milan Nikš, Dušan Krkoška
Invazívne mykotické infekcie
Ľuboš Drgoňa
Imúnna trombocytopenická purpura – nové možnosti liečby
Pavol Hollý, Ján Staško, Peter Kubisz
Hematologické prejavy celiakie
Peter Kružliak
Všeobecné lekárstvo
Vegetariánska výživa a osteoporóza – i. vitamíny
Tatiana Ďurdiaková, Zora Krivošíková
Rôzne
Xi. poľsko-slovenská konferencia internej medicíny wroclaw, poľsko 14. - 15. 5. 2010
Andrej Dukát
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2010 podporili firmy: BERLIN CHEMIE, KRKA, PROM.MEDIC, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by