Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2010
Prehľadové práce
Chronické zlyhanie obličiek u seniorov – liečebné možnosti
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová
Racionálna prevencia a liečba končatinovocievnej ischemickej choroby
Peter Gavorník
Akútna bolesť – algoritmus kontroly
Marta Kulichová
Antibiotická liečba infekcií spôsobených multirezistentnými kmeňmi baktérií
Milan Nikš, Dušan Krkoška
Invazívne mykotické infekcie
Ľuboš Drgoňa
Imúnna trombocytopenická purpura – nové možnosti liečby
Pavol Hollý, Ján Staško, Peter Kubisz
Hematologické prejavy celiakie
Peter Kružliak
Všeobecné lekárstvo
Vegetariánska výživa a osteoporóza – i. vitamíny
Tatiana Ďurdiaková, Zora Krivošíková
Rôzne
Xi. poľsko-slovenská konferencia internej medicíny wroclaw, poľsko 14. - 15. 5. 2010
Andrej Dukát
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2010 podporili firmy: BERLIN CHEMIE, KRKA, PROM.MEDIC, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by