Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2013
Prehľadové práce
Poruchy atrioventrikulárneho a intraventrikulárneho prevodu srdcových vzruchov v klinickej praxi
Peter Mitro
Nutričné a metabolické poruchy u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
Pavol Joppa, Pavol Pobeha, Ružena Tkáčová
Získané chlopňové chyby
Katarína Kanáliková
Gravidita a hemostáza – prevencia a liečba porúch
Mária Hulíková
špecifiká predoperačnej prípravy a peri/pooperačnej starostlivosti u pacientov s hematologickou malignitou
Juraj Chudej, Juraj Sokol, Ivana Plameňová, Ľubica Váleková, Ján Hudeček, Ján Staško, Peter Kubisz
Analgetická nefropatia. choroba minulosti alebo ešte stále aktuálny medicínsky problém?
Alojz Rajnič
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2013 podporili spoločnosti: MEDITRADE, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by