Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2014
Prehľadové práce
Najčastejšie komplikácie ochorení v geriatrii – 1. časť
Jana Hoozová, Štefan Krajčík
Manažment neuroendokrinných nádorov v 21. storočí
Soňa Kiňová
Nové trendy v liečbe infekcie hiv a ich použitie v sr
Katarína Šimeková
Pôvodné práce
Farmakogenetická štúdia génových variantov kódujúcich transportéry metformínu vo vzťahu k účinku liečby metformínom u pacientov s diabetom mellitom 2. typu
Mária Štolfová, Lucia Klimčáková, Eva Babjaková, Igor Gaľa, Zbynek Schroner, Ivan Tkáč, Martin Javorský
Klinická farmakológia
Ako ďalej po zlyhaní metformínu (su deriváty vs dpp-4 inhibítory) – prehľad podľa kritérií ada/easd 2012
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Kazuistiky
Subakútna infekčná endokarditída – ako sa nám to podarilo
Naďa Hučková, Marián Kozlovský, Vasiľ Hricák
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2014 podporili firmy: ALFAWASSERMAN, BERLIN CHEMIE, BOEHRINGER INGELHEIM, GILEAD, NOVARTIS, NUTRICIA, MYLAN, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by