Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2014
Prehľadové práce
Najčastejšie komplikácie ochorení v geriatrii – 1. časť
Jana Hoozová, Štefan Krajčík
Manažment neuroendokrinných nádorov v 21. storočí
Soňa Kiňová
Nové trendy v liečbe infekcie hiv a ich použitie v sr
Katarína Šimeková
Pôvodné práce
Farmakogenetická štúdia génových variantov kódujúcich transportéry metformínu vo vzťahu k účinku liečby metformínom u pacientov s diabetom mellitom 2. typu
Mária Štolfová, Lucia Klimčáková, Eva Babjaková, Igor Gaľa, Zbynek Schroner, Ivan Tkáč, Martin Javorský
Klinická farmakológia
Ako ďalej po zlyhaní metformínu (su deriváty vs dpp-4 inhibítory) – prehľad podľa kritérií ada/easd 2012
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Kazuistiky
Subakútna infekčná endokarditída – ako sa nám to podarilo
Naďa Hučková, Marián Kozlovský, Vasiľ Hricák
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 6/2014 podporili firmy: ALFAWASSERMAN, BERLIN CHEMIE, BOEHRINGER INGELHEIM, GILEAD, NOVARTIS, NUTRICIA, MYLAN, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by