Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2019
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Von Hippelov-Lindauov syndróm
Patrícia Páleníková, Peter Jackuliak, Miriam Avramovová, Juraj Payer
Vieme dostatočne využiť informácie z krvného obrazu?
Viera Fábryová, Michaela Macichová, Jana Kopčová
Diferenciálna diagnostika importovaných horúčkových ochorení
Mária Komlósi
Trombotické mikroangiopatie a hemolyticko-uremický syndróm
Angelika Bátorová, Martin Mistrík, Denisa Jankovičová, Katarína Slezáková, Daniela Horváthová, Tatiana Prigancová, Ján Martinka, Oľga Jurkovičová, Peter Ponťuch
Možnosti použitia PET/CT vyšetrenia v angiológii
Mária Rašiová, Martin Koščo, Matej Moščovič, Zuzana Tormová, Lenka Kačureková, Janka Grofčíková, Nikola Lišuchová, Ivan Tkáč
PôVODNÉ PRÁCE
Naše skúsenosti s vyšetrením orálneho glukózotolerančného testu na diagnostiku gestačného diabetu
Beáta Bolerázska, Vladimír Kraus ml., Beáta Čižmárová, Beáta Hubková, Anna Birková
KAZUISTIKY
Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe komplikovanej recidivujúcej kolitídy spôsobenej Clostridium difficile – kazuistika
Alica Nováková-Mellová, Pavol Majdák
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by