Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 6/2019
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Von Hippelov-Lindauov syndróm
Patrícia Páleníková, Peter Jackuliak, Miriam Avramovová, Juraj Payer
Vieme dostatočne využiť informácie z krvného obrazu?
Viera Fábryová, Michaela Macichová, Jana Kopčová
Diferenciálna diagnostika importovaných horúčkových ochorení
Mária Komlósi
Trombotické mikroangiopatie a hemolyticko-uremický syndróm
Angelika Bátorová, Martin Mistrík, Denisa Jankovičová, Katarína Slezáková, Daniela Horváthová, Tatiana Prigancová, Ján Martinka, Oľga Jurkovičová, Peter Ponťuch
Možnosti použitia PET/CT vyšetrenia v angiológii
Mária Rašiová, Martin Koščo, Matej Moščovič, Zuzana Tormová, Lenka Kačureková, Janka Grofčíková, Nikola Lišuchová, Ivan Tkáč
PôVODNÉ PRÁCE
Naše skúsenosti s vyšetrením orálneho glukózotolerančného testu na diagnostiku gestačného diabetu
Beáta Bolerázska, Vladimír Kraus ml., Beáta Čižmárová, Beáta Hubková, Anna Birková
KAZUISTIKY
Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe komplikovanej recidivujúcej kolitídy spôsobenej Clostridium difficile – kazuistika
Alica Nováková-Mellová, Pavol Majdák
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by