Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7/2006
Kazuistiky
Nezvyčajný prípad pleurálneho výpotku - pseudo-meigsov syndróm
Tomáš Petrovič, Juraj Payer
Rabdomyolýza komplikovaná akútnym zlyhaním obličiek - opis troch chorých
Jozef Kalužay, Patrik Podaný, Petra Nosáľová, Katarína Sigmundová, Jozef Fekete
Malária importovaná do slovenskej republiky zo stredoafrickej republiky
Katarína Šimeková, Henrieta Hudečková
úskalia v diagnostike takayasuovej arteritídy - popis prípadu
Zdenko Killinger, Daniel Čierny, Lahim Baqi, Ján Murín, Magdaléna Mižičková, Vladimír Javorka, Juraj Payer
Prehľadové práce
Systolická hypertenzia - nastal čas pre jej efektívnu kontrolu je vek určujúcim faktorom typu hypertenzie?
Daniel Pella, Viola Mechírová
Manažment akútnej cievnej mozgovej príhody a stavov po jej prekonaní - súčasné možnosti (vrátane indikácií na trombolýzu) - z pohľadu neurológa
Miroslav Brozman
Antibiotická liečba závažných grampozitívnych infekcií
Silvester Krčméry, Juraj Hromec, Daniela Ohlasová, Jana Sirotiaková, Etela Janeková, Klára Soláriková, Ivana Mišíková
Možno zabrániť progresii hyperglykémie pri prediabete a diabetes mellitus 2. typu?
Ivan Tkáč
Hepatálna encefalopatia
Mária Szántová
Sérotonínergné valvulopatie
Juraj Hrnčiar, Viera Kiková, Mária Hrnčiarová
Metabolické osteopatie 2. časť - klinický obraz, diagnostika, terapia
Juraj Payer, Zdenko Killinger, Lahim Baqi, Patrícia Hrúziková, Daniel Čierny
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 7-8/2006 podporili firmy: BOEHRINGER INGELHEIM, CIECH POLFA, GSK, MERCK, RICHTER GEDEON, ROCHE, SANOFI AVENTIS, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by