Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7/2006
Kazuistiky
Nezvyčajný prípad pleurálneho výpotku - pseudo-meigsov syndróm
Tomáš Petrovič, Juraj Payer
Rabdomyolýza komplikovaná akútnym zlyhaním obličiek - opis troch chorých
Jozef Kalužay, Patrik Podaný, Petra Nosáľová, Katarína Sigmundová, Jozef Fekete
Malária importovaná do slovenskej republiky zo stredoafrickej republiky
Katarína Šimeková, Henrieta Hudečková
úskalia v diagnostike takayasuovej arteritídy - popis prípadu
Zdenko Killinger, Daniel Čierny, Lahim Baqi, Ján Murín, Magdaléna Mižičková, Vladimír Javorka, Juraj Payer
Prehľadové práce
Systolická hypertenzia - nastal čas pre jej efektívnu kontrolu je vek určujúcim faktorom typu hypertenzie?
Daniel Pella, Viola Mechírová
Manažment akútnej cievnej mozgovej príhody a stavov po jej prekonaní - súčasné možnosti (vrátane indikácií na trombolýzu) - z pohľadu neurológa
Miroslav Brozman
Antibiotická liečba závažných grampozitívnych infekcií
Silvester Krčméry, Juraj Hromec, Daniela Ohlasová, Jana Sirotiaková, Etela Janeková, Klára Soláriková, Ivana Mišíková
Možno zabrániť progresii hyperglykémie pri prediabete a diabetes mellitus 2. typu?
Ivan Tkáč
Hepatálna encefalopatia
Mária Szántová
Sérotonínergné valvulopatie
Juraj Hrnčiar, Viera Kiková, Mária Hrnčiarová
Metabolické osteopatie 2. časť - klinický obraz, diagnostika, terapia
Juraj Payer, Zdenko Killinger, Lahim Baqi, Patrícia Hrúziková, Daniel Čierny
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 7-8/2006 podporili firmy: BOEHRINGER INGELHEIM, CIECH POLFA, GSK, MERCK, RICHTER GEDEON, ROCHE, SANOFI AVENTIS, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by