Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7/2008
Prehľadové práce
Aktuálne trendy v liečbe chronickej hepatitídy b
Mária Szántová, Ľubomír Skladaný, Jozef Glasa
Antibiotická liečba najčastejších infekčných ochorení v klinickej praxi – 2. časť
Juraj Hromec, Silvester Krčméry, Zuzana Straková - Gábrišová, Rastislav Tahotný
Autoimunitný potenciál anti-tnf-α biologickej liečby
Laura Gombošová
Klinická farmakológia
Miesto a perspektívy prvého renínového inhibítora aliskirenu v klinickej praxi
Peter Jonáš
Komentáre
Význam metabolickej kompenzácie na vznik chronických komplikácií pri diabetes mellitus 2. typu vo svetle najnovších klinických štúdií (advance, accord, vadt)
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Klinická štúdia
črevné parazitárne nákazy importované na územie slovenskej republiky cudzími štátnymi príslušníkmi
Mária Szilágyiová, Katarína Šimeková, Elena Nováková, T. Kubíčková, Henrieta Hudečková
Kazuistiky
ďalší prípad tropickej malárie importovanej do sr
Katarína Šimeková, Gabriela Vestenická, Henrieta Hudečková
Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu - jeho diagnostické a terapeutické riziká v klinickej praxi
Juraj Hrnčiar, Mária Hrnčiarová, Viera Kiková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 7-8/2008 podporili firmy: ASTRA ZENECA, ELI LILLY, GSK, HIKMA, NOVARTIS, PROM.MEDIC, ROCHE, SERVIER, VALEANT, 7R PANMED
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by