Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7/2009
Kazuistiky
Adriena sakalová, lukáš plank, dana škultétyová, zdenka štefániková, mikuláš hrubiško, martin mistrík, eva drahošová
Adriena Sakalová, Lukáš Plank, Dana Škultétyová, Zdenka Štefániková, Mikuláš Hrubiško, Martin Mistrík, Eva Drahošová
Adultná forma stillovej choroby s refraktérnou pleuritídou bez výraznej hyperferitinémie
Veronika Csibová, Michal Rastislav Piják, Štefan Hrušovský, Martin Demeš, Štefánia Moricová
Akútne zlyhanie obličiek v gravidite a hemodialýza
Anna Pallaiová, Jozef Makohus, Ľubomír Rohoň, Benjamín Bančej, Jaroslav Jasovský
Primárny hypokorticizmus a ďalšie mimoriadne závažné komplikácie po náhrade bedrového kĺbu u predtým zdravej 47-ročnej ženy
Veronika Pokorná, Oľga Jurkovičová, Svetlana Bodíková, Igor André, Patrik Podaný, Adriana Gurecková
Možný katastrofický antifosfolipidový syndróm – kazuistika
Marián Vagovič, Vojtech Stanislavský
Zlepšenie kvality života a úspešné ukončenie gravidity po transplantácii obličky
Jaroslav Rosenberger, Tatiana Baltesová, Mária Majerníková, Monika Michrinová
Komplikovaný vývoj povrchovej tromboflebitídy u mladého športovca
Ľudmila Kovačičová, Katarína Dostálová, Lucia Kukučková, Štefánia Moricová
Ukončenie podávania antihypertenzív pri efektívnej liečbe závislosti od alkoholu
Pavel Palkovič, Ľubomír Okruhlica, Katarína Luknárová
Nediagnostikovaný recidivujúci hemangióm nadmerných rozmerov
Adela Mikuľaková, Zuzana Grochová
Paraneoplastická hyperkalciémia ako závažný prejav cholangiogénneho karcinómu
Ľubomír Tomáš, Ivica Lazúrová, Juraj Bober, Peter Závacký, Miroslav Ferko
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by