Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7/2011
Prehľadové práce
Bronchopulmonálne a pleurálne prejavy ochorení iných orgánov a orgánových systémov
Rafael Redhammer
Vybrané autozápalové syndrómy a súčasné možnosti ich terapie
Jozef Rovenský, Stanislava Blažíčková, Vladimír Bošák
Malígne lymfómy – staging, prognóza a liečba - (2. časť)
Ľubica Váleková, Juraj Chudej
Význam systému rank, rankl a osteoprotegerín v kostnej biológii a metabolických ochoreniach kosti
Viera Spustová, Kornélia Štefíková
Klinická farmakológia
Metabolické účinky psychofarmák
Peter Kružliak, Marta Chamulová
Kazuistiky
Zdĺhavá diagnostika infekčnej endokarditídy u vysokorizikového pacienta
Margita Belicová, Ján Dvorský, Marian Mokáň
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 7-8/2011 podporili firmy: AMGEN, KRKA, MSD, PROM.MEDIC
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by