Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7/2011
Prehľadové práce
Bronchopulmonálne a pleurálne prejavy ochorení iných orgánov a orgánových systémov
Rafael Redhammer
Vybrané autozápalové syndrómy a súčasné možnosti ich terapie
Jozef Rovenský, Stanislava Blažíčková, Vladimír Bošák
Malígne lymfómy – staging, prognóza a liečba - (2. časť)
Ľubica Váleková, Juraj Chudej
Význam systému rank, rankl a osteoprotegerín v kostnej biológii a metabolických ochoreniach kosti
Viera Spustová, Kornélia Štefíková
Klinická farmakológia
Metabolické účinky psychofarmák
Peter Kružliak, Marta Chamulová
Kazuistiky
Zdĺhavá diagnostika infekčnej endokarditídy u vysokorizikového pacienta
Margita Belicová, Ján Dvorský, Marian Mokáň
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 7-8/2011 podporili firmy: AMGEN, KRKA, MSD, PROM.MEDIC
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by