Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7/2012
Prehľadové práce
Peripartálne krvácanie z pohľadu hematológa
Mária Hulíková
Virologická diagnostika: možnosti súčasnej virologickej diagnostiky na slovensku z virologického pohľadu
Mária Borsányiová, Zdenka Sobotová, Renáta Kissová, Cyril Klement, Shubhada Bopegamage
Predoperačné vyšetrenie kardiaka pred nekardiálnou chirurgickou operáciou
Andrej Dukát, Peter Gavorník, Lucia Mistríková, Dávid Baláž, Ján Gajdošík, Ľudovít Gašpar
Pôvodné práce
Efekt liraglutidu na metabolickú kompenzáciu obéznych diabetikov 2. typu v klinickej praxi
Ľubomíra Fábryová
Klinická farmakológia
Kardiotoxicita onkologickej liečby – 1. časť
Beata Mladosievičová, Ján Rajec
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 7-8/2012 podporili firmy: KRKA, NOVONORDISK, PRO.MED, SERVIER
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 7-8/2012 podporili firmy:KRKA, NOVONORDISK, PRO.MED, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by