Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 7-8/2018
Odporúčania
Vyberajme rozumne alebo Choosing wisely kampaň v SR Výsledky a TOP 7 odporúčaní
Ivica Lazúrová, Juraj Payer, Soňa Kiňová, Ľubomír Skladaný, Mikuláš Szakács, Emília Pastrnáková, Ivan Tkáč, Ján Murín, Peter Jackuliak, Zdenko Killinger, Ľudovít Gašpar, Marián Mokáň, Pavel Makovický, Anna Remková, Marián Babčák
Prehľadové práce
Je dosiahnutie veľmi nízkych hladín LDL cholesterolu pri liečbe pacientov naozaj bezpečné?
Andrej Dukát, Eliška Kubíková, Milan Kriška, Juraj Payer, František Šimko
Dôsledky prerušenia farmakoterapie statínmi
Milan Kriška, Monika Laššanová, Jana Tisoňová, Andrej Dukát
Štúdia CARMELINA skúma dlhodobú kardiovaskulárnu a renálnu bezpečnosť linagliptínu u pacientov s diabetom mellitom 2. typu vo vysokom kardiorenálnom riziku
Zbynek Schroner
Pôvodné práce
Má význam očkovať v ambulancii VLD proti chrípke?
Silvia Ožvoldíková, Justína Gereová, Michal Adamišin, Veronika Kyjacová, Zuzana Krištúfková
Kazuistiky
Fekálna mikrobiálna transplantácia u pacientky s rezistentnou ťažkou alkoholovou hepatitídou: skúsenosť na našom pracovisku
Natália Bystrianska, Ľubomír Skladaný, Jana Vnenčáková
Amyloidóza tenkého čreva – kazuistika
Laura Gombošová, Branislav Kučinský, Johana Borošová, Ľubomír Tomáš, Ivica Lazúrová, Mikuláš Szakács, Miroslava Takáčová, Silvia Farkašová Iannaccone
Chirurgická liečba „prediabezity“ u mladej ženy
Dana Prídavková, Ľubomír Marko, Veronika Sváková, Marián Mokáň
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by