Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2010
Prehľadové práce
Systolická artériová hypertenzia, inovácia diagnostickej a liečebnej taktiky
Peter Jonáš
Implantovateľný slučkový rekordér staronový prístup k diagnostike synkopálnych stavov
Peter Mitro
Nové smernice na antibiotickú prevenciu infekčnej endokarditídy
Ľubomír Fľak
Alkohol a poruchy srdcového rytmu
Karol Trejbal
Chronická obštrukčná choroba pľúc a jej systémové prejavy
Peter Skyba, Pavol Joppa, Pavol Pobeha, Ružena Tkáčová
Klinická farmakológia
Pokroky v protidoštičkovej liečbe
Anna Remková
Kazuistiky
Neočakávaný priebeh neoplastických ochorení
Milan Žuffa, Jozef Kyčina, Daniel Devečka, Beata Ujcová
Klinická štúdia
Klinické charakteristiky pacientov a liečba angíny pektoris trimetazidínom s riadeným uvoľňovaním v ambulantnej praxi – výsledky programu energy
Viera Smetanová, Rastislav Šidlo, Jana Škovranková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 9/2010 podporili firmy: AMIREX, BAYER, CIECH POLFA, EGIS, KRKA, NIMAG, RICHTER GEDEON, SERVIER, SOLVAY
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by