Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2010
Prehľadové práce
Systolická artériová hypertenzia, inovácia diagnostickej a liečebnej taktiky
Peter Jonáš
Implantovateľný slučkový rekordér staronový prístup k diagnostike synkopálnych stavov
Peter Mitro
Nové smernice na antibiotickú prevenciu infekčnej endokarditídy
Ľubomír Fľak
Alkohol a poruchy srdcového rytmu
Karol Trejbal
Chronická obštrukčná choroba pľúc a jej systémové prejavy
Peter Skyba, Pavol Joppa, Pavol Pobeha, Ružena Tkáčová
Klinická farmakológia
Pokroky v protidoštičkovej liečbe
Anna Remková
Kazuistiky
Neočakávaný priebeh neoplastických ochorení
Milan Žuffa, Jozef Kyčina, Daniel Devečka, Beata Ujcová
Klinická štúdia
Klinické charakteristiky pacientov a liečba angíny pektoris trimetazidínom s riadeným uvoľňovaním v ambulantnej praxi – výsledky programu energy
Viera Smetanová, Rastislav Šidlo, Jana Škovranková
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 9/2010 podporili firmy: AMIREX, BAYER, CIECH POLFA, EGIS, KRKA, NIMAG, RICHTER GEDEON, SERVIER, SOLVAY
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by