Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 9/2011
Prehľadové práce
Prednemocničný a nemocničný manažment akútneho infarktu myokardu
František Kovář
Rezistentná artériová hypertenzia
Peter Jonáš
Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria
Viera Fábryová
Pôvodné práce
Obvod pása ako rozhodujúci faktor v ovplyvnení kardiometabolického rizika u pacientov s metabolickým syndrómom
Anita Šestáková, Zuzana Šestáková, Zora Brezová, Tatiana Foltánová
Analýza akútnych intoxikácií na jednotke intenzívnej starostlivosti okresnej nemocnice
Peter Kružliak, Marta Chamulová, Beata Gašparová
Klinická farmakológia
21. storočie- „doba inkretínová“?
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Kazuistiky
Kazuistika zriedkavej formy ankylozujúcej spondylitídy
František Mateička, Vladimír Bošák
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 9/2011 podporili firmy:ELI LILLY, KRKA, PFIZER, PROM.MEDIC, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by